Ventureudvalg

DVCA’s Ventureudvalg har til formål at varetage venturefonds- og vækstkapitalinteresser i Danmark og internationalt. Udvalget søger politisk indflydelse for at skabe gode rammevilkår for DVCA’s venturefondsmedlemmer, ligesom udvalgets arbejde fokuserer på at skabe et sundt og stærkt investeringsmiljø generelt i Danmark. Endelig har Ventureudvalget til formål at udbrede kendskabet til venturefondenes investeringsarbejde, der bygger på risikovillig kapital, aktivt ejerskab samt et stort erfaringsgrundlag, der danner udgangspunkt for professionelle investeringer i nystartede virksomheder. Dette sker i samspil med de danske medier, ligesom ventureudvalgets medlemmer deltager i mange forummer, hvor vækstkapital og ventureinvesteringer er på dagsordenen.

Medlemmer:

Heartcore Capital
Jimmy Fussing

Novo Seeds
Søren Møller, managing partner

SEED Capital
Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner

Sunstone Capital
Sten Verland, partner

byFounders
Tommy Andersen, managing partner

Vækstfonden
Ditte Rude Moncur, digitaliserings- og analysechef

PricewaterhouseCoopers
Niels Henrik B. Mikkelsen, partner

Nordic Alpha Partners
Ulrik Jørring, managing partner

DVCA
Jonathan Schacht Halling Nielsen (sekretær), fagpolitisk chef, jnie@dvca.dk