Ventureudvalg

DVCA’s Ventureudvalg har til formål at varetage venturefonds- og vækstkapital interesser i Danmark og internationalt. Udvalget søger politisk indflydelse for at skabe gode rammevilkår for DVCA’s venturefondsmedlemmer, ligesom udvalgets arbejde fokuserer på at skabe et sundt og stærkt investeringsmiljø generelt i Danmark. Endelig har Ventureudvalget til formål at udbrede kendskabet til venturefondenes investeringsarbejde, der bygger på risikovillig kapital, aktivt ejerskab samt et stort erfaringsgrundlag, der danner udgangspunkt for professionelle investeringer i nystartede virksomheder. Dette sker i samspil med de danske medier, ligesom ventureudvalgets medlemmer deltager i mange forummer, hvor vækstkapital og ventureinvesteringer er på dagsordenen.

Medlemmer:

Heartcore Capital
Jimmy Fussing

Novo Seeds
Søren Møller, managing partner

SEED Capital
Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner

Sunstone Capital
Sten Verland, partner

byFounders
Tommy Andersen, Managing Partner

Vækstfonden
Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør

PricewaterhouseCoopers
Niels Henrik B. Mikkelsen, partner

Nordic Alpha Partners
Ulrik Jørring, managing partner

DVCA
Henriette Kinnunen, adm. dir., hki@dvca.dk
Gorm Boe Petersen (sekretær), underdirektør, gbp@dvca.dk