Ventureudvalg

DVCA’s Ventureudvalg har til formål at varetage venturefonds- og vækstkapitalinteresser i Danmark og internationalt. Udvalget søger politisk indflydelse for at skabe gode rammevilkår for DVCA’s venturefondsmedlemmer, ligesom udvalgets arbejde fokuserer på at skabe et sundt og stærkt investeringsmiljø generelt i Danmark. Endelig har Ventureudvalget til formål at udbrede kendskabet til venturefondenes investeringsarbejde, der bygger på risikovillig kapital, aktivt ejerskab samt et stort erfaringsgrundlag, der danner udgangspunkt for professionelle investeringer i nystartede virksomheder. Dette sker i samspil med de danske medier, ligesom ventureudvalgets medlemmer deltager i mange fora, hvor vækstkapital og ventureinvesteringer er på dagsordenen.

Medlemmer:

Heartcore Capital
Jimmy Fussing, Partner (Udvalgsformand)

Novo Seeds
Søren Møller, Managing Partner

SEED Capital
Ulla Brockenhuus-Schack, Managing Partner

Sunstone Life Science Ventures
Søren Lemonius, Managing General Partner

byFounders
Tommy Andersen, Managing Partner

Vækstfonden
Ditte Rude Moncur, Digitaliserings- og Analysechef

PriceWaterhouseCoopers
Niels Henrik B. Mikkelsen, partner

Nordic Alpha Partners
Ulrik Jørring, Managing Partner

DVCA
Jonathan Schacht Halling Nielsen (sekretær), Fagpolitisk Chef, jnie@dvca.dk