Aktive Ejeres udvalg

DVCA’s bestyrelse har nedsat en række udvalg for at understøtte foreningens aktiviteter. Disse udvalg arbejder i praksis sammen med sekretariatet om at analysere, tilrettelægge og gennemføre aktiviterne. Udvalgsarbejdet i DVCA er en af foreningens vigtigste aktiviteter. Her formes initiativer og medlemmerne lægger en dedikeret arbejdsindsats i udvalgene.

Belønningen er medindflydelse, nye kontakter og hyggeligt samvær. Nedenfor kan du se listen over de forskellige udvalg. Følg linkene, hvis du ønsker nærmere information om, hvem der er med i de forskellige udvalg, og hvad de enkelte udvalg beskæftiger sig med.