Om DVCA

DVCA (brancheorganisationen for venture- og kapitalfonde samt business angels i Danmark) er en central aktør i indsatsen for at skabe gode og konkurrencedygtige rammevilkår for at starte, drive og investere i virksomheder i Danmark.

Foreningen har over 300 medlemmer, der repræsenterer hele økosystemet af investorer og rådgivere, som vil udvikle Danmarks næste generation af succesrige virksomheder og ruste de etablerede til morgendagens konkurrence. Blandt medlemmerne er ikke blot direkte investorer, men også pensionskasser, familie- og social impact-fonde samt en bred kreds advokat- og revisionshuse.

Foreningen samarbejder med alle relevante aktører i samfundet som myndigheder, arbejdsgivere og fagbevægelse, Regeringen og Folketinget, banker, enkeltvirksomheder, iværksættere og organisationer. Altid med en dagsorden om at skabe vækst og velstand, at sikre et attraktivt investeringsmiljø og at bidrage til fællesskabet. Foreningens formål er at styrke medlemmernes forretning, netværk, gennemslagskraft og kompetencer, så de bedst muligt kan udfylde deres værdiskabende rolle i samfundet.

DVCA er kendetegnet ved sit dybe samfundsengagement om at sikre gennemsigtighed, god selskabsledelse, etiske retningslinjer og åbenhed om investeringer. Medlemmerne lever op til de høje internationale ESG-standarder (Environment, Social & Governance).

DVCA er stiftet i år 2000 og har sekretariat i Christian IV’s børsbygning på Slotsholmen i det centrale København.

DVCA’s vedtægter

DVCA’s etiske retningslinjer