Venturefonde rejser penge fra investorer, investerer disse penge i unge virksomheder med stort vækstpotentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. Investeringerne er altovervejende egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige, at investor bliver aktionær eller anpartshaver i virksomheden.

kapitalfond

Investorer

Et ventureselskab er som regel struktureret som et partnerskab, der administerer en eller flere fonde. Pengene til fondene kommer fra institutionelle investorer, herunder pensionskasser og investorer med meget store mængder kapital til rådighed. I nogle ventureselskaber har partnerne også selv indskudt væsentlige beløb i selskabet.

Venturefondens løbetid

Pengene fra en given fond investeres i et antal porteføljeselskaber, som udvikles med ventureselskabets aktive deltagelse. En fond har en forudbestemt løbetid, som regel 10 år, hvor fondens midler skal investeres og eventuelle gevinster realiseres. Gevinsterne deles mellem ventureselskabets partnere og investorerne.

Et velfungerende ventureselskab vil have flere fonde kørende samtidig, således at nye investeringer kan foretages fra den seneste fond, samtidig med at selskaber i tidligere fonde udvikles og sælges. Det ses dog også, at et ventureselskab ikke har været i stand til at rejse en ny fond, og derfor ikke har mulighed for at investere i nye porteføljeselskaber. Omvendt, hvis et ventureselskab lige har rejst en fond, vil de have den længst mulige tidshorisont og også risikovillighed i sine investeringer. Det er derfor væsentligt at forstå, hvor i livscyklussen en given investor befinder sig.

Salg af porteføljevirksomheder

Ventureinvestorer skal realisere deres gevinst gennem en exit inden for en fonds levetid. En vellykket exit vil som hovedregel være et salg af virksomheden til en større industriel spiller, men kan også foregå gennem børsnotering, hvis virksomheden egner sig til dette. Virksomheder, der søger venturekapital, skal være indstillet på, at det overordnede mål fra aktionærenes side vil være at sælge virksomheden inden for en periode på typisk 3-7 år. Det er derfor ikke interessant for et ventureselskab at investere i virksomheder, hvor investorer får deres gevinst udbetalt gennem dividender.

Danske ventureselskaber har typisk 10-20 selskaber i deres portefølje.