Juridisk udvalg

Det er Juridisk Udvalgs formål at medvirke til en professionalisering af det danske private equity og venturekapital marked. Det er endvidere Juridisk Udvalgs formål at understøtte øvrige DVCA udvalg med ekspertise indenfor relevante juridiske områder – og at medvirke til en løbende positiv udvikling i dansk lovgivning til fremme af private equity og venturekapital branchen.

Investorforeningens juridiske udvalgsarbejde er bl.a. at følge udenlandske trends indenfor private equity og venturekapital området og medvirke til implementering og videreudvikling heraf i det danske miljø, at skabe et forum for “teknisk” videnudveksling blandt ledende private equity- og venturekapital aktører samt at fungere som proaktiv idéskaber for – og medspiller til DVCA’s bestyrelse.

Medlemmer:

Mazanti-Andersen Korsø Jensen 
Jakob Mosegaard Larsen, Partner, jml@mazanti.dk (formand)

Accura Advokatpartnerselskab
Mads Ilum, Partner

ATP PEP
Nils Johannesen, Partner

Bech-Bruun
Tina Øster Larsen, Partner

Bruun & Hjejle
Mogens Thorninger, Partner

Danske Bank
Dan Michael Kjerulf, Partner

Deloitte
Ulrik Lausten, Partner

DLA Piper
Ulrik Bangsbo Hansen, Partner

EY
Susanne Scott Levinsen, Associate Partner

Heartcore Capital
Signe Marie Sveinbjornsson, Partner og COO

Horten
Jim Øksnebjerg, Partner

KPMG Acor Tax
Ria Falk, partner

Kromann Reumert
Jeppe Buskov, Partner

Lund Elmer Sandager
Nicolai Fløe Jørgensen, Partner

Lundgrens
Peter Bruun Nikolajsen, Advokat, Partner

Maj Invest
Marianne Settnes, Advokat

Mazanti-Andersen Korsø Jensen
Lars Lütjohan Jensen

Moalem Weitemeyer Bendtsen
Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen, Partner

Plesner
Hans Hedegaard, Partner

Poul Schmith
Ronnie Kandler, Partner

PricewaterhouseCoopers
Henrik Kany, Partner

SEED Capital
Anne Cathrine Wilhjelm, partner

Sunstone Capital
Merete Lundbye Møller, partner

Vækstfonden
Morten Naldal, chefjurist