Kapital – og venturefonde samt business angels investerer kun i virksomheder, hvori de ser potentiale.

Hvordan investerer DVCAs medlemmer?

Investorerne tilfører egenkapital mod at blive medejer af virksomheden. Det vil sige, at investorerne udveksler kapital med aktier/anparter, den fremtidige indtjening og ledelsen af virksomheden.

Intelligent kapital

Investeringen anses samtidig som intelligent kapital. DVCAs medlemmer er aktive, private investorer, der – udover kapital – tilfører viden, erfaring, netværk og tid til virksomheden.

Hvad gør du, hvis du søger kapital?

I DVCA henviser vi ikke til et medlem frem for et andet. Vi anbefaler, at du kontakter relevante medlemmer via vores medlemsliste eller kontakter et business angel netværk. Søgefunktionen nedenfor kan lede dig på rette vej.

Inden du kontakter en investor, er det en god ide at læse DVCA’s guide “Venturekapital i Danmark – Hvor går jeg hen?”

Etablering

I faserne for etablering og opstart af virksomheder er det nærliggende at søge råd og vejledning udefra. At bringe en opfindelse fra idé til marked er en væsentlig udfordring behæftet med en høj grad af risici. Der skal udformes en forretningsplan, som skal føres ud i livet, og der skal findes investorer, som tror på projektet fra den kapitalsøgende virksomhed. I en sådan situation kan DVCA’s medlemmer og især gruppen af business angels være oplagte investorer, der kan bidrage med såvel viden og kompetencer som kapital.

Ekspansion

Når en virksomhed står overfor ekspansion, det være sig produkt- eller markedsudvidelse, er der ofte brug for hjælp og ressourcer udefra. En virksomheds bestyrelse og ledelse vil have kompetencerne til at løse de sædvanligt forekommende opgaver, men der vil være tilfælde, hvor der er behov for sparring med en bred tværfaglig gruppe af erfarne erhvervsfolk fra andre brancher. I en sådan situation vil DVCA’s medlemmer og især gruppen af business angels være oplagte investorer, der kan bidrage med både viden, kompetencer og kapital.

Generation og ejerskifte

Det er ofte vanskeligt at træffe beslutningen om et generations- eller ejerskifte i en virksomhed. Ydermere kan det opleves som en tidskrævende og indviklet proces. For mange virksomheder er det vanskeligt at slippe den forretning, som er opbygget over mange år. De fleste oplever det kun én gang og savner derfor erfaring og viden om, hvordan situationen bedst håndteres. Samtidig skal der skabes et nyt fokusområde, således at overgangen bliver bedst mulig. For den nye ledelse er der tilsvarende vigtige overvejelser.

Hvorledes vil det lykkes at videreføre og videreudvikle virksomheden? Vil de gamle kunder og forretningsforbindelser holde ved? Kan der skabes en velkonsolideret virksomhed, efter at den tidligere ejer er betalt for de oparbejdede værdier?

Ved at overveje overdragelsen af virksomheden til den nye ejer og ved at lede i tide, kan man lette de økonomiske vilkår for begge parter. Det er her, at DVCA’s medlemmer kan være behjælpelige.