Her finder du DVCA’s høringssvar:

Høringssvar om momsstyresignal investeringsforeninger, 3. maj 2019.

DVCA´s høringssvar – Modernisering af tilflytterreglerne, 23. marts 2018.

Høringssvar – Fast Drift, 23. marts 2018.

Høringssvar om højere skattefradrag for udgifter til forsøgs og-forskningsvirksomhed, 19. marts 2018.

DVCA’s høringssvar om medarbejderaktier – 16. januar, 2018.

DVCA´s høringssvar vedr. forslag til lov om Vækstfonden, 9. januar 2018.

DVCA´s høringssvar om bekendtgørelse udstedt under FAIF-loven – 11. marts 2016.

DVCA´s høringssvar vedr. ll§7p – 29. Feb. 2016.

DVCA´s høringssvar om skatteloven – nedsættelse af udbytteskat – 13. oktober 2015.

DVCA´s høringssvar vedr. styresignal – 6. oktober 2015.

DVCA´s høringssvar vedr. ændring af revisorloven – 18. september 2015.

DVCA´s høringssvar vedr. styresignal – 11. september 2015.

DVCA´s høringssvar vedr. indskydergarantibekendtgørelsen – 13. maj 2015.

DVCA’s høringssvar vedr. skattelove – 24. Feb. 2015.

DVCA´s høringssvar vedr. FAIF-lovændring – 9. oktober 2014.

DVCA´s høringssvar vedr. lempelse af udbyttebeskatning – 22. september 2014.

DVCA´s høringssvar vedr. styresignal – 30. juni 2014.

DVCA´s høringssvar om bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investerings-fonde – 28. april 2014.

DVCA´s høringssvar vedr. EuVECA-forordningen – 4. april 2014.

DVCA´s høringssvar vedr. bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. – 19. marts 2014.

DVCA´s høringssvar vedr. L81 – 17. december 2013.

DVCA´s høringssvar vedr. ændring af lov om forvaltere af alternative investeringer – 1. november 2013.

DVCA´s høringssvar vedr. bekendtgørelse om væsentlige opgaver — 29. oktober 2013.

DVCA´s høringssvar vedr. ændring af lov om finansiel virksomhed mm. – 1. august 2013.

DVCA´s høringssvar vedr. bekendtgørelser udstedt i medfør af LAIF – 3. juni 2013..

DVCA´s høringssvar vedr. forslag til lov om forvaltere af alternative investeringer (LAIF) – 9. januar 2013.

DVCA´s høringssvar vedr. L10 – 31. oktober 2012.

DVCA´s høringssvar om iværksætterskatten – 25. september 2012.

DVCA´s høringssvar vedr. lovforslag om begrænsning af underskudsfremførsel – 21. februar 2012.

DVCA´s høringssvar vedr. skatteforslag i finanslov – 24. november 2011.

DVCA´s høringssvar vedr. FFT – 25. oktober 2011.

DVCA´s høringssvar om iværksætteraktier – 30. marts 2011.

DVCA´s høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om Vækstfonden – 21. marts 2011.

DVCA´s høringssvar vedr. Erst & Youngs evaluering af vækstfonden – 6. maj 2010.

DVCA´s høringssvar om tynd kapitalisering – 19. Feb. 2007.