Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels

DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og globalt.

Medlemmer

Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Formål

DVCA har til formål at styrke medlemmernes forretning, netværk og kompetencer gennem en række aktiviteter og udvalg med specifikke emner på dagsordenen.
DVCA er stiftet i år 2000 og har kontorer i Christian lV’s børsbygning overfor Christiansborg.

Som medlem af DVCA får du bl.a.:

Medlemskab af en aktiv, bredt funderet, landsdækkende interesseorganisation for aktivt ejerskab, risikovillig kapital og vækstkapital.

Adgang til en slagkraftig organisation, der er synlig i medierne, og som regeringen og de politiske miljøer lytter til.

Mulighed for aktivt at præge udviklingen i den fortsat voksende branche gennem indflydelse i DVCA’s udvalg og bestyrelse.

Mulighed for at signalere, at du vil medvirke til at støtte venturekapitaludviklingen samt fremme teknologi, produktivitet og etablering af iværksættermuligheder i Danmark.

Fakta om DVCA’s medlemmer

DVCA har godt 200 medlemmer blandt venture-og kapitalfonde samt business angels.

Kapitalfonde 2015/2016

Administrerer knap 80 mia. kr. fra primært pensionskasser og banker. Over halvdelen del af disse penge er tiltrukket fra udlandet.

DVCA skønner, at fondene i Danmark har godt 10 mia. kr. i ”tørt krudt” til investeringer i danske arbejdspladser.

I forhold til børsnoterede selskaber er kapitalfonde er bedre til at skabe værdi for sine ejere: Ca. 6 procentpoint bedre, når der korrigeres for alle andre faktorer.

EBIT steg fra 9,4 mia. kr. i 2014 til 14,9 mia. kr. i 2015.

Nettoomsætningen sted fra 130 mia. kr. i 2014 til 141 mia. kr. i 2015.

Organisk vækst på 7,6% i 2015. I den private sektor var den 1,2%.

Antal ansatte globalt steg fra 43.000 i 2014 til 49.000 i 2015. Det svarer til en gennemsnitlig beskæftigelsesvækst på 13,9%, hvor den private sektor i Danmark havde en negativ vækst på 1,9%.

Aktuel skat på 2,4 mia. kr. Effektiv skatteprocent var 21,7 i 2015.

Godt afkast til investorer. Danske 3F’ere, sygeplejersker, portører mv. har haft et råt afkast på 30,4% pro anno siden 2000.

Venturefonde 2016

Venturekapitalfonde investerer kapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.

Forvalter godt 20 mia. kr., primært indskudt af pensionskasser og banker. En meget stor del af disse penge er tiltrukket fra udlandet

I 2015 investerede danske venturefonde mere end 2,75 mia. kr. i danske og udenlandske virksomheder.

Omsætning i selskaberne ejet af venturefondene er godt 26 mia. kr.

11.300 er ansatte i danske virksomheder hvori venturefonde har investeret.

Virksomhederne har R&D-udgifter for godt 3,7 mia. kr., hvilket svarer til godt 1/8 af den private sektors F&U, jf. Barcelona-målsætningen.

Eksporterer for godt 15 mia. kr.

Internationale analyser viser, at det samfundsmæssige afkast af øgede statslige investeringer i venturemarkedet er 1:10 (Deutsche Bank Research).

Business angels 2015

Business angels investerer vækstkapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.

Den typiske danske business angels har baggrund som succesrig iværksætter, der har optjent egen formue ved drift eller salg af virksomhed.

Medfinansiering fra business angels udgør en uundværlig del af innovationsmiljøernes vækstvirksomheder da de finansierer første del af vækstlagets fødekæde, som derefter går videre til f.eks. venturefonde.

Investeringsniveauet for business angels i Danmark lå på næsten 1,9 mia. kr. fordelt på 2.900 investeringer i 2015.

På landsplan havde danske business angels ejerandele i over 2.500 virksomheder.

Disse virksomheder havde hver især omkring 28 mio. kr. i omsætning, svarende til godt 70 mia. kr. samlet set.

I virksomhederne var der godt 50.000 ansatte.

Gennemsnitligt investerede hver business angel i 4 unoterede virksomheder.

Sammenlagt solgte danske business angels godt 300 kapitalandele i virksomheder på tværs af Danmark.