DVCAs Business Angels medlemmer

KD Selskaberne (Ny Droob ApS)

KD Selskabernes formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, at drive investeringsvirksomhed og foretage kapitalanbringelser.
Adresse: Kongensgade 18, 3 sal Esbjerg 6700 Telefon Arbejde: 20 84 00 42 Webside: www.kdselskaberne.dk

Om virksomheden

Dennis Vad Lauridsen.

KD Selskabernes formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, at drive investeringsvirksomhed og foretage kapitalanbringelser, samt udføre konsulentvirksomhed. Selskabet tilbyder kapital & ledelse primært til udvikling og vækst, der lægges vægt på et længerevarende ejerskab og ikke en tidsbegrænset investeringshorisont. Involveringen i disse selskaber vil ske gennem bestyrelsesposter og/eller en konsulentrolle i virksomheden. Fokus vil være danske virksomheder med et solidt fundament og klart vækst potentiale indenfor handel, industri og service, herunder: Vækst virksomheder med en etableret og stabil indtjening. Turnaround virksomheder med adgang til nøglemedarbejdere, med attraktive udviklingsmuligheder på kort sigt. Generationsskiftevirksomheder, MBO og MBI som ønsker et glidende generationsskifte. Kravet til disse virksomheder vil være en etableret markedsposition og en stabil indtjening. Udover ovenstående lægges der vægt på følgende: – at virksomhedernes værdier & normer er forenelige. – at virksomheden har en kompetent ledelse som kan eksekverer. – at personerne bag Idéen og forretningen ligeledes tager en økonomisk risiko.

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Kongensgade 18, 3 sal Esbjerg 6700

 

Tilbage til alle medlemmer