Business angels Udvalget i DVCA har til formål at varetage og sikre danske business angels’ interesser i Danmark, så der skabes de bedste vilkår for vækstkapital og risikovillige investeringer i start-up virksomheder i Danmark. DVCA’s Business Angels Udvalg samler de fem regionale business angel-netværk, og udgør dermed en samlet stemme for de danske engle investorer. Udvalgets arbejde er gennem medier og møder med interessenter at arbejde politisk for et sundt investeringsmiljø i Danmark samt at udbrede kendskabet til business angels’ arbejde for vækstvirksomheder i Danmark.

Medlemmer:

Danish Business Angels, DanBan
Jesper Jarlbæk
Stig Hølledig

Rulebreakers Ventures
Gregers Kronborg

Advice A/S
Jesper Højberg

Business Lolland Falster
Arve Andresen

Investor Fight Club
Lone Jager Lindquist

DVCA
Henriette Kinnunen, Adm. Dir.
Gorm Boe Petersen, underdirektør, gbp@dvca.dk