Associerede medlemmer / Investorer (LPs)

Danske Bank

Danske Markets – Private Equity investerer en del af bankens egenbeholdning som egenkapital i unoterede selskaber
Adresse: Holmens Kanal 2-12 København K 1092 Telefon Arbejde: 45 12 84 20 Webside: danskebank.dk/privat

Om virksomheden

Danske Markets – Private Equity investerer en del af bankens egenbeholdning som egenkapital i unoterede selskaber – både vækstvirksomheder og etablerede virksomheder med overbevisende ledelse og forretningsmodeller. Det primære geografiske fokus er Norden, og vores rolle er som oftest en aktiv minoritetsaktionær.

Kontaktperson: Søren Villy Lund

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Holmens Kanal 2-12 København K 1092

 

Tilbage til alle medlemmer