Analyseunivers

Liste over kapitalfondstransaktioner
Her kan du downloade en liste over kapitalfondes salg og opkøb af danske virksomheder siden 1986. Listen opdateres hver måned af Aktive Ejeres sekretariat.

Download listen her

Listen er opdateret: 04-01-2021

Liste over venturetransaktioner
Her kan du få et overblik over offentliggjorte ventureinvesteringer i danske selskaber siden 1. Januar 2018. Data stammer fra Pitchbook og Crunchbase samt diverse danske erhvervsmedier.

Klik her for at blive omdirigeret til venturelisten

Listen bliver løbende opdateret af Vækstfonden

Aktuelle Publikationer

DVCA’s årsskrifter: Business Angels, Kapitalfonde, Venturefonde 2018/2019.

DVCA’s omslag og nøgletal til årsskrift 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse  2017
Arbejdsglæde. Motivation. Udfordringer. Udfoldelsesmuligheder: Glade medarbejdere i kapitalfondsejede virksomheder.

DVCA’s Private Equity katalog (2016).
9 forslag der styrker vækst og velfærd i Danmark.

Aktuelle Publikationer Venture Fonde

Danske vækstvirksomheder er i høj kurs hos udenlandske investorer (2019).

DVCA’s Venturekatalog: Vækstland 2025 (2017).
12 forslag til at øge ventureinvesteringer i danske vækstiværksættere.

DVCA’s brief om britiske iværksætter-ordninger

Aktuelle Publikationer Business Angels

DVCA’s Business Angel Katalog, 2019

DVCA’s registerbaserede analyse af business angels i Danmark, 2018

DVCA’s Business Angel katalog (2016).
10 forslag til at øge Business Angel-investeringer i fremtidens globale vækstvirksomheder

Resumé af DVCA’s Business Angel holdingskatalog.

 Tidligere årsskrifter

Se de tidligere årsskrifter her
DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2017/2018.
Årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2016/2017.
Høj aktivitet i kapitalfondsindustrien trods omskiftelige tider.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2015/2016.
Danmark opnåede en flot fjerdeplads målt i PE-investeringer som andel af BNP i 2015.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2014/2015.
Der var stor fremdrift i kapitalfondsindustrien i løbet af 2014 globalt set.

 DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2013/2014.
Beskæftigelsen i fondenes danske porteføljer virksomheder steg igennem 2013.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2012/2013.
Man oplevede en markant stigning i kapitalfondenes opkøb af virksomheder med udviklingspotentiale.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2011/2012.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2010/2011.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2009/2010.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2008.

Tidligere vækstkataloger
Se de tidligere vækstkataloger her
DVCA’s Business Angel katalog (2013).
Vi opfordrer til mere erhvervsvenlig og stabil skattepolitik, der sammentænkes med erhvervspolitikken.

DVCA’s Vækstkatalog: Investeringer er vejen ud af krisen.
Kun med ambitiøs vækstpolitik fremmer vi investeringer og lader det danske vækstlag spire og gro.

 DVCA’s Vækstkatalog: Hva’ nu Vækstdanmark?
27 forslag der skal skabe ny vækst i Danmark.

Baggrundsrapporter
Se baggrundsrapporter her
 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde.
Baggrundsrapport og retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse.

 Active ownership and transparency in private equity funds.
Background report and guidelines for responsible ownership and good corporate governance.

 Brief om UK iværksætterincitamenter.
Hvordan de britiske incitamentsprogrammer for iværksættere skal overføres til Danmark.

DVCA’s registerbaserede analyse af business angels i Danmark, 2017.

Retningslinjer samt diverse rapporter
Se DVCA's diverse rapporter her

DVCA’s retningslinjer (2019)
Baggrundsrapport og retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse (2019).

Business Angel Survey 2016
Business Angel survey 2016 er udarbejdet i samarbejde mellem Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) og bygger på oplysninger fra 155 aktive, danske business angels (BA’er).

DVCA’s retningslinjer (2015).
Baggrundsrapport og retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse (2015).

Sammenholdelse af retningslinjer
Gennemgang af DVCAs retningslinjer i forhold til de børsnoterede i Komiteen for god selskabsledelse

 Rapport om risikovillig kapital (juni, 2014).
Det er afgørende at små og mellemstore virksomheder trives, hvis vi ønsker fremgang for dansk økonomi.

 DVCA’s Produktivitetskatalog (december, 2013).
Med høj produktivitetsvækst kan vi få den danske vækstmotor til at køre meget længere på literen.