Buyout liste

DVCAs danske buyout liste
Her kan du downloade en liste over kapitalfondes salg og opkøb af danske virksomheder.

BO-Liste 01-08-2019

Listen er opdateret: 01-08-2019

Aktuelle Publikationer Kapitalfonde

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2017/2018.

.

DVCA’s Private Equity katalog (2016).
9 forslag der styrker vækst og velfærd i Danmark.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse  2017
Arbejdsglæde. Motivation. Udfordringer. Udfoldelsesmuligheder: Glade medarbejdere i kapitalfondsejede virksomheder.

Aktuelle Publikationer Venture Fonde

Danske vækstvirksomheder er i høj kurs hos udenlandske investorer (2019).

.

DVCA’s Venturekatalog: Vækstland 2025 (2017).
12 forslag til at øge ventureinvesteringer i danske vækstiværksættere.

DVCA’s brief om britiske iværksætter-ordninger .

Aktuelle Publikationer Business Angels

DVCA’s Business Angel Katalog, 2019

.

DVCA’s registerbaserede analyse af business angels i Danmark, 2018 .

DVCA’s Business Angel katalog (2016).
10 forslag til at øge Business Angel-investeringer i fremtidens globale vækstvirksomheder.

Resumé af DVCA’s Business Angel holdingskatalog.

 Tidligere årsskrifter
Se de tidligere årsskrifter her
DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2016/2017.
Høj aktivitet i kapitalfondsindustrien trods omskiftelige tider.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2015/2016.
Danmark opnåede en flot fjerdeplads målt i PE-investeringer som andel af BNP i 2015.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2014/2015.
Der var stor fremdrift i kapitalfondsindustrien i løbet af 2014 globalt set.

 DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2013/2014.
Beskæftigelsen i fondenes danske porteføljer virksomheder steg igennem 2013.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2012/2013.
Man oplevede en markant stigning i kapitalfondenes opkøb af virksomheder med udviklingspotentiale.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2011/2012.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2010/2011.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2009/2010.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2008.

Tidligere vækstkataloger
Se de tidligere vækstkataloger her
DVCA’s Business Angel katalog (2013).
Vi opfordrer til mere erhvervsvenlig og stabil skattepolitik, der sammentænkes med erhvervspolitikken.

DVCA’s Vækstkatalog: Investeringer er vejen ud af krisen.
Kun med ambitiøs vækstpolitik fremmer vi investeringer og lader det danske vækstlag spire og gro.

 DVCA’s Vækstkatalog: Hva’ nu Vækstdanmark?
27 forslag der skal skabe ny vækst i Danmark.

Baggrundsrapporter
Se baggrundsrapporter her
 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde.
Baggrundsrapport og retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse.

 Active ownership and transparency in private equity funds.
Background report and guidelines for responsible ownership and good corporate governance.

 Brief om UK iværksætterincitamenter.
Hvordan de britiske incitamentsprogrammer for iværksættere skal overføres til Danmark.

DVCA’s registerbaserede analyse af business angels i Danmark, 2017.

Retningslinjer samt diverse rapporter
Se DVCAs diverse rapporter her
Business Angel Survey 2016
Business Angel survey 2016 er udarbejdet i samarbejde mellem Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) og bygger på oplysninger fra 155 aktive, danske business angels (BA’er).

DVCA’s retningslinjer (2015).
Baggrundsrapport og retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse (2015).

Sammenholdelse af retningslinjer
Gennemgang af DVCAs retningslinjer i forhold til de børsnoterede i Komiteen for god selskabsledelse

 Rapport om risikovillig kapital (juni, 2014).
Det er afgørende at små og mellemstore virksomheder trives, hvis vi ønsker fremgang for dansk økonomi.

 DVCA’s Produktivitetskatalog (december, 2013).
Med høj produktivitetsvækst kan vi få den danske vækstmotor til at køre meget længere på literen.