Buyout liste

DVCAs danske buyout liste
Her kan du downloade en liste over danske kapitalfondes salg og opkøb.

Listen er opdateret: 07-04-2017, kl. 13.48

Aktuelt årsskrift

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2015/2016.
Danmark opnåede en flot fjerdeplads målt i PE-investeringer som andel af BNP i 2015.

Aktuelle vækstkataloger
DVCA’s Venturekatalog: Vækstland 2025 (2017).
12 forslag til at øge ventureinvesteringer i danske vækstiværksættere.

DVCA’s Business Angel katalog (2016).
10 forslag til at øge Business Angel-investeringer i fremtidens globale vækstvirksomheder.

DVCA’s Private Equity katalog (2016).
9 forslag der styrker vækst og velfærd i Danmark.

Resumé af DVCA’s Business Angel holdingskatalog.

 Extract from Annual Review 2015-2016.
DVCA’s Annual Report: Extract from Annual Review of good corporate governance in private equity firms.

 


Tidligere årsskrifter

Se de tidligere årsskrifter her
DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2014/2015.
Der var stor fremdrift i kapitalfondsindustrien i løbet af 2014 globalt set.

 DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2013/2014.
Beskæftigelsen i fondenes danske porteføljer virksomheder steg igennem 2013.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2012/2013.
Man oplevede en markant stigning i kapitalfondenes opkøb af virksomheder med udviklingspotentiale.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2011/2012.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2010/2011.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2009/2010.

DVCA’s Årsskrift: Kapitalfonde i 2008.

 

Tidligere vækstkataloger
Se de tidligere vækstkataloger her
DVCA’s Business Angel katalog (2013).
Vi opfordrer til mere erhvervsvenlig og stabil skattepolitik, der sammentænkes med erhvervspolitikken.

DVCA’s Vækstkatalog: Investeringer er vejen ud af krisen.
Kun med ambitiøs vækstpolitik fremmer vi investeringer og lader det danske vækstlag spire og gro.

 DVCA’s Vækstkatalog: Hva’ nu Vækstdanmark?
27 forslag der skal skabe ny vækst i Danmark.

 

Baggrundsrapporter
Se baggrundsrapporter her
 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde.
Baggrundsrapport og retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse.

 Active ownership and transparency in private equity funds.
Background report and guidelines for responsible ownership and good corporate governance.

 Brief om UK iværksætterincitamenter.
Hvordan de britiske incitamentsprogrammer for iværksættere skal overføres til Danmark.

 

Retningslinjer samt diverse rapporter
Se DVCAs diverse rapporter her
DVCA’s retningslinjer (2015).
Baggrundsrapport og retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse (2015).

Sammenholdelse af retningslinjer
Gennemgang af DVCAs retningslinjer i forhold til de børsnoterede i Komiteen for god selskabsledelse

 Rapport om risikovillig kapital (juni, 2014).
Det er afgørende at små og mellemstore virksomheder trives, hvis vi ønsker fremgang for dansk økonomi.

 DVCA’s Produktivitetskatalog (december, 2013).
Med høj produktivitetsvækst kan vi få den danske vækstmotor til at køre meget længere på literen.

Business Angel Survey 2016
Business Angel survey 2016 er udarbejdet i samarbejde mellem Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) og bygger på oplysninger fra 155 aktive, danske business angels (BA’er).