DVCAs medlemmer

Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

THLB Holding ApS

Udøvelse af aktivt ejerskab gennem investeringer i små og mellemstore virksomheder, typisk i forbindelse med generationsskifte- og partnerskabsinvesteringer

Thomson Reuters

Thomson Reuters is the world’s leading source of news and information for professional markets

TMF Denmark A/S

TMF Group’s key focus area is to assist multinational clients (including Venture- and Private Equity funds) with intenational expansions.

Tofte & Company

Tofte & Company er en corporate finance advisor fokuseret udelukkende på teknologi selskaber.

Torsten Freltoft

Tosti Holding

Kim Tosti

Tracer Pharma ApS

Jette Bjerrum

Trapco A/S

Hans Trap

Triton Advisers Limited

Industrial Goods, Business Services, Consumer / Health Beløb:: DKK 200-12,000 mn

Troelsen Pretzmann GmbH

UH Holding ApS

Uffe Harksen

UH5.development ApS

Peter Møller

Ulrik Danneskiold-Samsøe Holding ApS

Vækst-Invest Nordjylland A/S

Vækst-Invest Nordjylland er en investeringsfond med fokus på små og mellemstore virksomheder – særligt i den nordlige del af Jylland.

Vækstfonden

Cleantech, Handel, Industri, IT, Life Sciences, Service Beløb:: 1-10 mio. dkr.,10-50 mio. dkr.

Vecta ejendomme ApS

v/ Christian Lund Hansen

Venator Company ApS

Peter Bjerring

Verdane Capital

Verdane Capital er det nordiske markeds største uafhængige bestyrer af secondary direct funds.

VIA equity

Cleantech, IT, Service Beløb:: 50-100 mio. dkr.,100-500 mio. dkr.

Vinderstrategi A/S

Handel, industri, IT & Service. Beløb:: Under 1 mio. DKK.